Velkommen til SKB (Storstrømmen-Kippinge Badmintonklub), der spiller i

Nr. Vedby Hallen, Vigvej 8, 4840 Nr. Alslev.Kontingent sæson 2019/20 vedtaget på generalforsamlingen den 20. september 2019:

ungdomsspillere:

under U11: kr. 700,00 (Dem der kun kan få mulighed for at træne om fredagen)

over U11:  kr. 975,00 (Dem der også kan få mulighed for at træne mandag og fredag )

seniorer/veteraner kr. 975,00 + boldpenge kr. 30,00 pr træningspas.

ungseniorer kr. 975,00 + boldpenge kr. 15,00 pr. træningspas

Kontingentet opkræves1 gang årligt, og skal være betalt inden udgangen af november.

Boldpenge til fællestræningen opkræves i februar.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingentet rettidigt.

Foreningens bank: LOLLAND BANK

Reg.nr. 6220 konto nr. 661 2558 

SKB blev dannet i 1985, da klubberne Storstrømmen og Kippinge fusionerede.  Allerede i 1969 var klubberne Vålse og Nr. Vedby slået sammen til Storstrømmen.

Logoet, der blev til ved en konkurrnce blandt de to klubbers medlemmer, er designet af Ian Lauritzen.


Hjemmesidens formål er, at være informationskilde for klubbens medlemmer, sponsorer, og andre interesserede i klubbens aktiviteter.

Hjemmesiden vil løbende blive ajourført, og kommentarer/indlæg er velkomne.


Det nye hjemmesideformat undrstøtter desværre ikke en gæstebog, så kommentarer/indlæg kan mailes til formanden Kurt Jørgensen mail: kurt.bj@mail.dk   


____________________________________________________________________________


Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus