VELKOMMEN TIL SKB!!

Velkommen til SKB (Storstrømmen-Kippinge Badmintonklub), der spiller i

Nr. Vedby Hallen, Vigvej 8, 4840 Nr. Alslev.

SKB blev dannet i 1985, da klubberne Storstrømmen og Kippinge fusionerede.  Allerede i 1969 var klubberne Vålse og Nr. Vedby slået sammen til Storstrømmen.

Logoet, der blev til ved en konkurrnce blandt de to klubbers medlemmer, er designet af Ian Lauritzen.


Hjemmesidens formål er, at være informationskilde for klubbens medlemmer, sponsorer, og andre interesserede i klubbens aktiviteter.

Hjemmesiden vil løbende blive ajourført, og kommentarer/indlæg er velkomne.


Det nye hjemmesideformat understøtter desværre ikke en gæstebog, så kommentarer/indlæg kan mailes til formanden Kurt Jørgensen mail: kurt.bj@mail.dk   
Kontingent sæson 2022/23 vedtaget på generalforsamlingen den 19. september 2022


Ungdomsspillere:

Under U11: kr. 700,00 (Dem der kun har mulighed for, at træne en gang om ugen)

Over   U11:  kr. 975,00 (Dem der kan træne to gang om ugen)Senior & Veteraner:

Seniorer/Veteraner : kr. 975,00 +300,00 kr (i boldpenge) pr. år, for træning om mandagen.

                                 Og + 300,00 kr. (i boldpenge) pr. år, for træning om onsdagen.Flexifjer:

Kontingent: 250,- + 25,- pr.gang man møder op.

Eller 975,- for hele sæsonen.

Kontingentet opkræves1 gang årligt, og skal være betalt inden udgangen af november.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at ekskludere medlemmer, der ikke har betalt kontingentet rettidigt.


Foreningens bank: LOLLAND BANK     Reg.nr. 6220 konto nr. 661 2558